top of page

Helen

Mae Enlli a Lleucu Parri yn ddau ffliwtydd dawnus, yn perfformio dan yr enw ‘DWY’. Yn ddiweddar cafwyd rhaglen raenus ac amrywiol iawn mewn digwyddiad elusennol, gan ddechrau gyda Telemann, a ddilynwyd gan Beethoven a Delibes, gan roi disgrifiad byr o bob darn. Mae ganddynt bersonoliaethau cynnes ac maent yn ymgysylltu â’r gynulleidfa, oedd wrth eu bodd gyda’u detholiad o alawon gwerin traddodiadol Cymreig, ac yn gwerthfawrogi’n fawr eu dewisiadau o sioeau cerdd poblogaidd – gan orffen gyda ‘Over the Rainbow!’ Dymunaf bob llwyddiant iddynt.
bottom of page