top of page

Amdanom ni...

Deuawd ffliwt deinamig yw Dwy, sy’n cynnwys y ddwy chwaer Enlli a Lleucu.

Mae’r ddeuawd yn arbenigo mewn amrywiaeth eang o arddulliau, o’r clasurol i’r gwerin ac o gerddoriaeth bop i sioeau cerdd, gan greu’r awyrgylch sydd fwyaf addas at ddiben a naws yr achlysur.

Yn gyfeillgar a phroffesiynol, nod y chwiorydd yw darparu profiad pleserus gan ddod â phrofiad cerddorol unigryw i unrhyw ddigwyddiad.

Mae gan Dwy brofiad helaeth o drefnu cerddoriaeth eu hunain, gyda diddordeb arbennig mewn electroneg. Maent yn trefnu ar gyfer y ffliwt, ffliwt alto a picolo, ac mae eu cydweithrediadau arloesol yn rhoi sain unigryw a ffres a fydd yn sicr o roi mwynhad.

Enlli

Graddiodd Enlli gyda gradd BMus anrhydedd dosbarth cyntaf o’r Guildhall School of Music and Drama gyda Diploma Datganiad Cyngerdd am berfformiad rhagorol yn ei datganiad terfynol cyn dychwelyd i ennill gradd meistr MPerf gyda Rhagoriaeth yn 2020. Ar ôl graddio bu Enlli’n gweithio fel cerddor llawrydd gan chwarae gyda nifer o wahanol gerddorfeydd a oedd yn cynnwys Cerddorfa’r Tŷ Opera Brenhinol, Cerddorfa Opera North, Cerddorfa Siambr Cymru a’r Sinfonietta Prydeinig. Yn ddiweddar cafodd ei phenodi i sedd yr ail ffliwt gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae Enlli yn gyn-enillydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel, ac mae’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth y mae wedi’i derbyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Leverhulme, Ymddiriedolaeth Gerddorol The Countess of Munster, Cronfa Goffa Ryan Davies, Ymddiriedolaeth Goffa Craxton, Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac Ymddiriedolaeth Split Infinitive.

Lleucu

Graddiodd Lleucu gyda gradd BMus o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2022, ac yna dychwelodd i’r Coleg i ddechrau ar gwrs ôl-radd MMus mewn Perfformio Ffliwt. Hoffai Lleucu gydnabod y gefnogaeth hael y mae’n ei derbyn gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, Gwobr Gerddoriaeth Leonard a Marian Jones, Ymddiriedolaeth Goffa Mansel Thomas ac Ymddiriedolaeth Split Infinitive er mwyn parhau â’i hastudiaethau. Roedd Lleucu yn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru ar dair taith yn chwarae’r ffliwt a’r picolo, ac yn 2021 fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y gerddorfa yn 75 oed recordiodd y perfformiad cyntaf o Horizon One gan Gareth Olubunmi Hughes. Mae wedi teithio Cymru gydag OPRA Cymru yn perfformio ‘Cyfrinach y Brenin’ gan Mared Emlyn, ac mae’n falch hefyd o fod yn chwarae gydag Opera Caerdydd a Cherddorfa Symffoni Ignite. Mae hi’n un o sylfaenwyr Triawd Ffliwt Arian. Yn 2016 dewiswyd Lleucu i gystadlu am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel a chystadleuaeth y Rhuban Glas Offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae Lleucu yn diwtor chwythbrennau gyda Cherddorfa Ysgolion Uwchradd Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg.

MonoHigh-2
bottom of page